Home Mapa Sajta


Grčka mitologija header

Slika

e-mail me
print


 
t1

Pročitaj

t2
7 6 5
4


Amazonke su bile ćerke boga rata Areja i Nimfe Harmonije. Njihovo se kraljevstvo, prema jednima nalazilo u Trakiji, dok je prema mišljenju drugih, ono bilo na padinama Kajnasa ili pak na levoj obali Dunava. Protiv njih, osim Herakla, ratovao je i Belerefont. Amazonke su takodje učestvovale u Trojanskom ratu, na strani Trojanaca, pod vodjstvom njihove prelepe kraljice Pentesileje, koju je Ahil ubio, pa se u nju zaljubio u trenutku njene smrti. Obožavale su boginju Artemidu i kažu, šta više, da je hram na Hefesu, koji je bio posvećen ovoj boginji, a koji se ubrajao medju sedam svetskih čuda, bio delo Amazonki.
Poreklo zlatnih jabuka
Kada se Hera udala za Zeusa, Gea(Zemlja) joj je poklonila zlatne jabuke. Boginji Heri su se jabuke toliko dopale, da je naredila da ih posade u njen vrt, koji se nalazio u blizini Atlasovih planina. Euristej je, od Herakla, zatražio dragocene jabuke, koje su čuvale nimfe i čudovišta.

Herakle i Antaj Gigant Antaj bio je sin Posejdona i Gee, a živeo je u Libiji. Koji god bi stranac došao u njegovu zemlju, primoravao bi ga, da se sa njim bori. Pošto je bio nepobediv, jer je snagu crpeo od svoje majke Gee i pri najmanjem dodiru sa njom, pobedjivao bi sve strance, a zatim ih ubijao i žrtvovao svome ocu Posejdonu. Medjutim, borba sa Heraklom dobila je drugačiji obrt.


Kerber, pas iz Hada, obezbedjivao je kraljevstvo mrtvih, pre svega zabranjujući izlazak mrtvima, ali i ulazak živima. Imao je tri pseće glave, rep u obliku glave zmije, dok su mu na ledjima rasle mnogobrojne glave zmja, koje su se preteći uzdizale. Otac mu je bio Tifon a majka Ehidna, i smatra se bratom ostalih čudovišta, Hidre iz Lerne, Ortra - Gerionovog psa i
Nemejskog lava
.3
2 1 px1

Persej naslov

Drugih šest dela Herakle je izvršio van Pelopnoneza i to na različitim mestima: od Krete, Skitije, Trakije, pa do kraja, na Zapadu, sve do Podzemnog Sveta.
Među ovim delima su:

Diomedovi konji, Kretski bik, Hipolitin pojas, Gerionovo stado,
Hesperidine zlatne jabuke, Kerber


7. Diomedovi konji


D iomed, kralj Trakije, posedovao je konje Ijudoždere, koji su se hranili mesom nesrećnih prolaznika. Euristej je poslao Herakla, sa novim naredjenjem, da te opasne konje uhvati i dovede u Mikenu.
Herakle je ovo delo uspešno izvršio, tako što je konjima, kao hranu, bacio tog istog Diomeda. Pričalo se, da su se od onda, konji pripitomili i poslušno sledili ovog heroja.

Dogadjaj priiikom tog Heraklovog putovanja, koji je svakako vredan pomena, je njegova poseta mestu Fera i svadbenoj ceremoniji njegovog prijatelja Admeta, koji se ženio svojom voljenom Alkestom. Baš taj dan, izabrao je Tanatos (Smrt), da kod sebe dovede Admeta, koji je mogao da se spase, samo ukoliko bi neko iz njegove porodice, pristao da umre umesto njega. Od svih prisutnih, jedino je njegova mlada supruga pristala da da svoj život za njega, pa je zbog toga, u celoj palati vladao muk i plač. Samo što je Herakle saznao za to, priključio se tužnoj povorci, prestigao Tanata, i borio se sa njim licem u lice, uspevši da spase Alkestu.

8. Kretski bik

B ik sa Krete bio je veličanstvena životinja, koja se, kada je jednog dana Minoj obećao Posejdonu da mu žrtovati sve što iz mora izadje, pojavio iz morskih talasa. Medjutim, bik je bio toliko lep, da je Minoju bilo žao da ga žrtvuje, pa ga je prikljudo svojim krdima, a umesto njega žrtvovao je nekog drugog.
Priča se, da je Posejdon, da bi mu se osvetio, životinju učinio toliko besnom, da je iz njenih nozdrva izlazila strašna vatra. Euristej je naredio Heraklu da mu bika dovede živog. Herakfe se obratio Minoju za pomoć, medjutim on mu je samo dao dozvolu da ga uhvati. Konačno, Herakte je uspeo da ga uhvati, i na ledjima bika, koji je preplivao ceo taj put, da se vrati u Argolidu. Na kraju, zbog toga što Hera nije htela da prihvati bika, kao žrtvu koju joj je Euriste] obećao, oslobodili su ga, nakon čega je bik prešao Korintski kanal i stigao u Atiku.

9. Hipolitin pojas

U neko doba, Admeta, Euristejeva kćerka, poželela je da poseduje pojas Amazonske kraljice Hipolite, te je Herakle dobio zadatak da smesta podje u Hipolitinu zemlju i Admeti donese taj pojas.
Opremio je brod, i pozvao veliki broj dobrovoljaca, koji su svi već bili poznati heroji, a medju njima Teseja i Telamona, heroje Salamine i Ajgine. Mnoge legende govore o tome da su u ovom pohodu učestvovali i svi Argonauti.

Amazonke su bile jedan veoma ratoboran narod, koji su sačinjavale samo žene. One su, posle rodjenja dece, u životu ostavljale samo žensku decu, kojoj bi, čim bi porasle, odsecale desnu dojku, da im ne smeta prilikom gadjanja lukom. Bile su izuzetno vešte u jahanju, odlični poznavaoci ratnih veština i veoma opasne. Njihova kraljica, Hipolita, posedovala je, kao oznaku svoje vlasti, jedinstveni pojas od zlata, ukrašen dragim kamenjem, dar njenog oca, boga rata Areja.

Heraklom predvodjeni heroji, nakon mnogih peripetija, stigli su u zemlju Amazonki. U početku je Hipolita pristala, da sama preda Heraklu pojas, medjutim Hera je, pretvorivši se u Amazonku, izazvala razmirice izmedju Heraklovih prijatelja i Amazonki i time izazvala rat. U dogadjajima koji su usledili, Herakle ubija Hipolitu, za koju misli da ga je izdala, i tako preuzima njen pojas.

Drugi pak mit kaže, da su se razmirice pojavile već prilikom iskrcavanja heroja, te da je pojas dat u zamenu za oslobadjanje Melanipe, Amazonke za koju se veruje da je bila Hipolitina sestra, i koja je bila uhvaćena i zarobljena.

10. Gerionovo stado
H erakle je dobio zadatak, da u Mikenu dovede Gerionovo stado, što ga je odvelo do krajnje tačke na zapadu, do ostrva Euriteje (ili Eriteje). Tamo je, čudovišan Gerion, Hrisaorev sin, i brat drugih čudovišta, Kerbera, Nemejskog lava i hidre iz Lerne, držao svoja mnogobrojna stada, koja su čuvali čobanin Eurition i njegov dvoglavi pas Ortro.
Gerion na grčkom jeziku znači onaj koji mnogo viče. Kada je vikao, njegov je glas zvučao kao da istovremeno viču hiljade vojnika. Od pojasa pa na gore imao je tri tela, šest ruku i tri glave. Pored toga, kažu da je imao još i krila.

Za Herakla je predstavljalo veliku teškoću, da stigne do najzapadnijeg mesta, jer je morao da predje Okean. Pod velikom pritiskom i posle mnogo ubedjivanja, Helije je pristao da mu pozajmi svoj zlatni pehar, kako bi prešao okean. Sa dolaskom u Euriteju, svojom tojagom je odmah ubio Ortra, koji ga je napao, a nakon toga i čobanina Euritiona. Zatim je pokupio dragoceno stado i otišao.

Postoje mnogobrojni opisi različitih Heraklovih poduhvata koji su se dogodili na tom putu. Na svom putu je, kažu, istrebio mnogo čudovišta, pljačkaša i kriminalaca koji su tiranisali Libiju i obale Afrike, a kao uspomenu na taj svoj put, pored mesta Tartes podigao je dva stuba, koji su poznati kao Heraklovi stubovi, i koji su se nalazili, svaki sa po jedne strane Gibraltarskog moreuza, tamo gde se razdvajaju Evropski i Afrički kontinent.

Osim Herakla, na ovom putovanju, i životinje iz stada koje je vodio, su imale dosta poteškoća dok nisu stigle na odredište. Jedna od mnogobrojnih neprijatnosti, bio je napad rojeva obada, koji su životinje dovodili do ludila, a koje je na njih poslala Hera. Na kraju tog putovanja, neke životinje su se nalazile u veoma lošem stanju, ali je najveći broj životinja iz ogromnog stada, Herakle ipak uspeo da dovede u Mikenu, gde ih je Euristej žrtvovao boginji Heri.

11. Hesperidine zlatne jabuke
D aleko, na zapadu Libije, možda čak i na padinama planine Atlant, nekad je postojao vrt koji su čuvale Hesperide, sa jabukovim drvećem koje je donosilo zlatne plodove. Atlantove ćerke su često upadale u vrt i krale te zlatne jabuke.
Boginja Hera je tada postavila strašnog besmrtnog zmaja sa sto glava,
da čuva dragoceni vrt, uz pomoć triju Hesperinih ćerki (Hesperida).
Herakle nije znao gde se vrt nalazi, pa je pokušao da se o tome raspita. Teškom mukom, uspeo je da sazna, od boga Nereja, gde se nalazi vrt Hesperida, ali, dok do njega nije došao, doživeo je mnogobrojne avanture.

Jedan od dogadjaja vezan je za njegovu borbu protiv giganta Antaja. Borba je bila veoma teška, jer, dok se Herakle borio protiv giganta, Antaj se stalno naslanjao na Geu (ZemIju), i time svaki put dobijao novu snagu od svoje majke. Shvativši to, hrabri polubog je natčovečanskom snagom uspeo da ga podigne, uhvativši ga za ramena, čime je Antaj izgubio kontakt sa zemljom, i da ga u vazduhu stegne toliko jako, da ga je zadavio.

Na ovom putovanju, izmedju ostalih podviga, on je oslobodio i Prometeja, dobrotvora Ijudskog roda, koga je Zeus kaznio da zauvek, lancima bude prikovan na Kavkazu, jer je Ijudima poklonio vatru, dar na koji su pravo imali samo bogovi. Svako poslepodne kod Prometeja je doletao jedan orao, koji mu je jeo jetru, a ona se do sledećeg jutra ponovo obnavljala. Herakle je ubio orla, ustrelivši ga, i oslobodio Prometeja okova. U znak zahvalnosti Prometej je savetovao Herakla, da ne bere sam zlatne jabuke Hesperida, već da zamoli Atlasa, da to učini umesto njega.

Gigant Atlas držao je Nebeski svod (Urana) na svojim plećima. Herakle mu je predložio da ga na kratko zameni, oslobadjajući ga tereta Urana, a zauzvrat, da mu on ubere tri zlatne jabuke iz Hesperidinog vrta. Atlas je pokupio tri zlatne jabuke iz dragocenog vrta, ali nije želeo da ponovo preuzme teret Urana na svoja pleća, već je Heraklu ponudio da on odnese zlatne plodove Euristeju, dok ovaj drži nebo.

Tada je hrabri heroj, ponovo morao da pribegne lukavstvu i zamoli Atlasa, da samo na tren ponovo preuzme Urana, tobože, kako bi on nabavio jastuk, jer nije bio naviknut na takvu težinu. Atlas je, ne sumnjajući, lakoverno preuzeo svoj teret, dok je Herakle, zgrabivši zlatne jabuke sa zemlje, na koju ih je gigant položio, hitro pobegao.

12. Kerber
O vaj Heraklov junački podvig u mnogome se razlikuje od ostalih podviga, jer je vezan za prelaz u zabranjenu i svetu oblast, čime se narušavaju i krše zakoni prirode.
Poslednji, i najteži zadatak, koji je Euristej zatražio od Herakla, beše da mu dovede
psa čuvara iz Hada
. Samo je jedan Herakle, koji je daleko prevazilazio sve Ijudske mogućnosti, mogao da sidje živ u Podzemni Svet, i da se vrati, donoseći njegovog čuvara.
Pre polaska na ovaj put, hrabri junak je, iz poštovanja prema podzemnim vladarima i mrtvima, bio upućen u Eleusijske Misterije. Na ovom zadatku pomagala mu je Atena, a pogotovo Hermes.

U Podzemni Svet spustio se kroz otvor, koji se nalazio na rtu Tajnar. Susreo je mnoge poznate ličnosti. Za mnoge je pokušavao da se izbori, vadeći svoj mač, medjutim Hermes ga je upozorio, da su sve što vidi, samo senke. Had je dozvolio ovom heroju da sa sobom povede Kerbera, ukoliko uspe da ukroti tu životinju, bez oružja, noseći na sebi samo prsluk i lavlje krzno.

I tako se Herakle borio protiv Kerbera, snažno ga gušeći i ne obazirujući se na jake ubode, koje mu je životinja nanosila svojim repon, sve dok ga nije ubio. Kada ga je doneo u Mikenu, Euristej se, izbezumljen od straha, ponovo sakrio u već poznati ćup, pa je Herakle, ne znajući šta sa njim da radi, vratio Kerbera u Podzemni svet, kome je i pripadao.Nastavi čitanje na stranici Tesej (Tezej)
Najnovije Vesti Saradnja Pretraga sajta i alati
----- Uskoro ----- 20.05.2007.•Velika Download sekcija
•Zanimljivi mitovi drugih naroda
•Forum

------ U Planu----- 19.05.2007.

•Sajt na engleskom jeziku
•Dodatak arhivi
"Ilijada i Odiseja"
-----Obavezno Pogledajte-----


•Mitologija horoskopskih
znakova
pogledaj horoskop
reklama

Ankete

google logo
Pretrazi sajt:

line
preporuci prijatelju
Preporuči ovaj sajt prijatelju:
pošalji

line

Bookmark this site (Dodaj u favorites) !!!
line
 
line
Postavi za početnu stranicu (Homepage)
line
Ponovo učitaj stranicu (Refresh)
lineline

Idi na vrh

Koji je vaš omiljeni grčki bog, a heroj?
Iskažite svoj stav ili pogledajte stav drugih...

Anketa, učestvuj
razmena linkova Razmena linkova
Želite banner ili link sa ovog sajta, a za uzvrat da vas link bude postavljen ovde?
Javite se!!!
knjiga utisaka Knjiga Utisaka
Upišite svoj komentar o sajtu. Šta Vam se sviđa, a šta ne? Šta biste voleli da vidite na sajtu?
guestbook
   

Copyright ® 2007 Nikola Cvetković
Fit eMaster

Rađanje Sveta      Dvanaestorica sa Olimpa      Manja Božanstva      Heroji     Galerija