Filozofija Antičke Grčke
Filozofija kao naukaKosmološki periodJonjanska škola (Jonjani)Pitagorejska škola (Pitagorejci)Elejska škola (Elejci)Antropološki periodSofistiSokratSistemski period Platon Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Print Page

Antička filozofija

"Filozofija je majka svih nauka".

Filozofija je nastala u antičkoj Grčkoj oko VII veka pre nove ere. Nastaje iz težnje čoveka da racionalno shvati i objasni svet oko sebe.

Filozofija teži da shvati i objasni čoveka, svet i njihov nastanak, kao i njihovo uzajamno delovanje.

Filozofija teži da otkrije:

  • životnu mudrost
  • razumevanje i objašnjenje sveta u celini
  • ispitivanje čovekovog položaja u svetu
  • ispitivanje čovekove potrebe za apsolutom (Bogom)
  • istraživanje vrednosti istine, dobra i lepote
  • kritičko preispitivanje pretpostavki naših uverenja i znanja, kao i analiza osnovnih pojmova pomoću kojih ih izražavamo
  • istraživanje pravila ljudskog razuma kako bi se unapredilo jasno mišljenje

Antička filozofija ima tri važna perioda:
kosmološki, antropološki & sistemski

U ovim periodima svoje učenje su pripovedali mnogi poznati mislioci, medju kojima su najpoznatiji:
Aristotel, Platon, Sokrat, Heraklit, Pitagora, Tales, kao i mnogi dugi...

Sve važne informacije vezane za ovu temu možete naći na ovom sajtu!

Kreni sa čitanjem od stranice Filozofija kao nauka

   
Design by: Nikola Cvetković      
Content by:
Čopa, Đorić, Mima & Cwelle
 
 
Home Mail me